กลับไปหน้าแรก

การดึงช่อดอกให้ยาวขึ้ย

การทำลำไยนอกฤดูปีนี้ยากกว่าทุกปีส่วนมากจะประสบกับปัญหาช่อดอกไม่ค่อยพัฒนาหลังจากเริ่มเห็นตาดอกแล้ว ช่อดอกไม่ยึดยาวเพิ่มขึ้นออกมาสักทีสังเกตุดูทีไรก็อยู่เหมือนเดิม ช่อดอกแดง หรือออกมาก็ช้ามากลองใช้สูตรนี้ดูนะครับปุ๋ยเกร็ดสูตร 0-52-34 อัตรา 500 กรัม สาหร่ายสกัด 200 ซีซี + สังกะสี 200 ซีซี + แคลเซียมโบรอน 200 ซีซี ฉีดพ่นทางใบ สองครั้งห่างกัน 7 วัน จะช่วยให้ช่อยึดยาวขึ้นมาได้