กลับไปหน้าแรก

การดูแลช่วงแทงช่อถึงก่อนดอกบาน

หลังจากที่เราใส่สารได้ประมาณ 18 วัน

ควรพ่นฮอร์โมนเปิดตาดอก 200 ซีซี ร่วมกับปุ๋ยน้ำสูตร 4-20-20 หรือ 5-25-30 หรือ ุ6-20-30 300 ซีซี และน้ำตาลทางด่วน 200 ซีซี ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นและใต้ใบ 2-3ครั้งห่างกัน 4วัน

ประมาณ 21 วันหลังจากใส่สาร ก็จะเริ่มเห็นไข่ปลาและช่อดอกออกมา เมื่อเห็นช่อดอกชัดเจนแล้ว ฉีดพ่นด้วย สาหร่าย 200 ซีซี +แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี+ อมิโน 200 ซีซี+ ยาฆ่าแมลง 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร เพื่อบำรุงดอกให้ช่อดอกสมบูรณ์และยาวขึ้น โดยฉีดพ่น สองสามครั้ง ห่างกัน 7 วัน

ก่อนที่ดอกลำไยจะบานควรฉีดพ่นด้วย แคลเซียมโบรอน+สังกะสี จำนวน 200 ซีซี ผสมกับวิตามินอี 300ซีซี ยากันเชื้อรา 200 ซีซี ยาฆ่าแมลง 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตรเพื่อป้องกันโรค เชื้อราและแมลง เพื่อส่งเสริมให้ดอกลำไยมีความสมบูรณ์ เมื่อดอกบานทำให้ติดลูกมากขึ้น ช่วงที่ดอกลำไยกำลังบานควรงดและละเว้นการพ่นยาและสารเคมี ยาจับใบ ทุกชนิด เพราะจะเป็นอันตรายต่อดอก และจะเป็นอุปสรรคกับผึ้งและแมลงที่จะมาช่วยผสมเกสรให้ลำไยติดผล.