น้ำสลัดแบบไทย น้ำสลัดสไตล์เอเชีย (Asia Style)
รหัสสินค้า ราคาขายส่ง(กิโลกรัม) สั่ง 1-4 ก.ก สั่ง 5-9 ก.ก

สั่ง 10 ก.ก ขึ้น

Code รายการน้ำสลัด
FTD001 ครีมข้นดั้งเดิม 190 145 130
Original cream dressing
FTD002 เปรี้ยวหวาน 190 145 130
Sour sweet cream
FTD003 ครีมหวานมัน 190 145 130
Sweet cream 
FTD004 ครีมเปรียว 190 145 130
Sour dressing
FTD005 ครีมข้นโคเลสเตอรอลต่ำ 190 175 160
Low cholesterol original cream dressing
FTD006 ครีมเปรี้ยวหวานโคเลสเตอร์รอลต่ำ 190 175 160
Low cholesterol sour sweet cream
FTD007 ครีมหวานไขมันต่ำ 260 240 200
Low Fat sweet cream dressing
FTD008 ครีมมะนาวไขมันต่ำ 260 240 200
Low Fat lime cream  dressing
FTD009 เธาซั่นไอส์แลนด์ 260 240 200
Thousand Island dressing
FTD010 ครีมผสมงา 190 175 160
Sesame cream dressing
FTD011 ครีมพริกไท 190 175 160
Pepper Dressing Cream
FTD012 น้ำสลัดครีมค๊อกเทล 190 175 160
Cocktail Dressing
FTD013 น้ำสลัดน้ำใส 160 145 130
Clear Sressing
FTD014 น้ำสลัดใสงา 190 165 155
Clear Sesame Dressing
FTD015 น้ำสลัดใสมะนาว 190 165 155
Lime  Clear Dressing
FTD016 น้ำสลัดน้ำใสไทยอิตตาเลี่ยน 190 165 155
Thai Italian dressing
FTD017 น้ำสลัดฟักทอง(เจ) 200 190 165
 
FTD018 น้ำสลัดแครอท(เจ) 200 190 165
 
FTD019 น้ำสลัดบีทรูท(เจ) 200 190 165
 
FTD020 น้ำสลัดครีมสไปร์ซี่ 200 190 165
 
FTD021 ซีซ่า 250 240 200
 
         
รหัสสินค้า น้ำสลัดสไตล์ตะวันตก (Europe Style)
ราคาขายส่ง(กิโลกรัม) สั่ง 1-4 ก.ก สั่ง 5-9 ก.ก สั่ง 10 ก.กUp
Code รายการน้ำสลัด
FUD001 Mayon Naise Dressing 200 175 160
FUD002 Italian Dressing 200 175 160
FUD003 French Vinaigrette Dressing 200 175 160
FUD004 French Dressing 200 175 160
FUD005 Catalina Dressing 200 175 160
FUD006 Thousand Island (เธาซั่นไอส์แลนด์) 260 240 200
         
รหัสสินค้า น้ำสลัดสไตลญี่ปุ่น(Japan Style)
ราคาขายส่ง(กิโลกรัม) สั่ง 1-4 ก.ก สั่ง 5-9 ก.ก สั่ง 10 ก.กUp
Code รายการน้ำสลัด
FJD001 Soy sauce Japanese dressing 300 275 265
FJD002 Honey Soy Sauce dressing 300 275 265
FJD003 Japaness dressing 300 275 265
FJD004 Japaness sesame dressing 300 275 265