สลัด ฝายหิน สลัดบาร์ สเต็ก น้ำผลไม้ Salad Salad Bar Steak Juice Coffee Faihin Univercity chiang mai

กว่าจะมาเป็นสลัดฝายหิน


(History of Fai Hin Salad)
The starting place of Fai Hin Salad dressing was in Chiang Mai University, where my husband worked. We rent a small stall at Rom Sak market (Fai Hin mark

et nowadays). Since our majority customers were college students, we concerned about what kind of goods that good for them and finally chose salad dressing. We had learned to make thick cream dressing (the original cream salad dressing) from cook book and developed our own recipe. This original cream salad dressing is tasty and Thai people love this favor. Furthermore, there is no preservation and artificial color..................(ดูประวัติร้านสลัดฝายหิน)

จากตลาด เล็ก ๆ ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อกว่า 30 ปีก่อน

สามี ทำงาน อยู่ มีพื้นที่ให้ เช่าสำหรับ ค้าขาย (ตลาดร่มสักหรือกาดฝายหิน ในปัจจุบัน) ดิฉันจึง มีโอกาส ค้า ขาย กับนักศึกษาใน มหา วิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อยมา พวกเขารักสุขภาพ ดิฉันคิด ว่าเราจะขายอะไร ให้กับนักศึกษาดี จนมาลง ตัว ที่การขายสลัด เริ่มด้วยการ เปิด ตำราทำ น้ำสลัดครีมข้น แล้วปรับปรุงรส กับสามี จน กระทั่งมาเป็นน้ำ สลัด รสชาติ ที่เข้มข้น กลมกล่อม ไม่เลี่ยนเหมาะ กับรสนิยมคนไทย อีกทั้ง ไม่มีสารกันบูดหรือ แต่งสีใด ๆ และยัง สดใหม่ สะอาด ทำให้ชื่อเสียง ของ น้ำ สลัด "ฝายหิน" ติดตลาด ในเวลาไม่นาน ชื่อนี้ ได้มาจากการ ปรึกษา กับลูก ด้วยเหตุผลที่ว่า เราเริ่มมาจากที่นี่ ลูกค้ารู้จัก เราจากที่นี่ .............(ดูประวัติร้านสลัดฝายหิน)